NIS-Elements

NIS-Elements

Systém analýzy obrazu

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version


Menu


NIS-Elements je softwarový balík určený pro nejširší použití v laboratořích, školách a vědeckých ústavech, využívajících při svojí činnosti moderní metody počítačové analýzy obrazu. NIS-Elements se dělí podle náročnosti zpracovávaných úloh na tři větve:

  • Advanced Research (Ar)
  • Basic Research (Br)
  • Documentation (D)

Každou z nich lze dále rozšířit o některé z přídavných modulů.

Více viz Řešení