NIS-Elements

NIS-Elements

Systém analýzy obrazu

Hlavní stránka Laboratory Imaging  |  English version


Menu


JOBS


Přidavný modul Jobs

Takzvané Joby přinášejí výrazné ulehčení komplexního získávání snímků a analýzy dat. Složitost těchto procesů je díky jobům zjednodušena do takové míry, že od uživatele není vyžadována téměř žádná znalost programování ani uživatelského rozhraní. Díky jobům si uživatel může intuitivně sestavit libovolný proces během několika tahů myší. Typickým užitím jobů je např. využití podmíněné akvizice na jamkových destičkách, Petriho miskách a podložních sklech, trvající delší dobu. Síla jobů je v jejich flexibilitě. Vznikají postupným skládáním jednotlivých stavebních bloků - tzv. úkonů.

Úkony

Joby jsou složeny z úkonů. Ty jsou spouštěny ve stejném pořadí, v jakém se objevují v jobu - od shora dolů. Rozeznáváme dva druhy úkonů: jednoduché úkony a úkony s blokem uvnitř. Pokud by existovaly pouze jednoduché úkony, job by byl pouhým řetězcem úkonů a bylo by velmi náročné napsat jednoduché intervalové snímání se 100 opakováními. Abychom se vyhnuli zbytečnému a namáhavému kopírování, existují úkony s vnitřním blokem určeným pro vnoření dalších úkonů. Například "cykly" mohou obsahovat vnořené úkony a při jejich spuštění dochází k repetici všech úkonů (jednoho po druhém) uvnitř dané smyčky. Jednotlivé úkony mají různé možnosti nastavení. Uživatel si může zvolit, zda nastaví úkon přímo v okně definice jobu, za pomoci průvodce definicí nebo přímo za běhu jobu.

Sestavení a úprava jobů

Existuje mnoho způsobů jak vytvořit job. Nejsnazším způsobem je načtení předdefinované šablony a její následná úprava v průvodci definicí. Lze rovněž začít job sestavovat zcela od začátku v okně definice jobu. To umožňuje kombinovat řadu rozdílných úkonů a vytvořit tak job, odpovídající parametrům a požadavkům vašeho výzkumu s možností využít veškerá dostupná zařízení kompatibilní s NIS Elements. V okně definice jobu pak lze, za pomoci přetahování jednotlivých úkonů z levé části dialogového okna do pravé části, úkony postupně seřazovat, vnořovat a případně nadefinovat.

Definice jobu

Pokud úkon vyžaduje definici, je potřeba ho definovat přímo v okně definice jobů. Úkony, které uživatel označí symbolem průvodce (žlutá hvězda) budou moci být podrobně nastaveny až v průvodci definicí před samotným spuštěním jobu.

Průvodce definicí

Prohlížeč jobů spravuje veškerá data o jobech, jejich spuštěních, obrazových datech a metadatech. Založený projekt tak může sdružovat jednotlivé joby, které při rozbalení znázorňují jednotlivé běhy jobu včetně data a času jejich spuštění, počtu získaných snímků a doby trvání daného jobu. Nástrojová lišta kromě jiného umožňuje založit nový job, použít šablonu jobů, spustit průvodce definicí či spustit celý job. Kliknutím na řádek s provedeným během jobu dojde k zobrazení jeho výsledků.

Prohlížeč jobů

Jakmile je job dokončen, jeho výsledky jsou automaticky uloženy a dojde k otevření okna výsledků. To nabízí tři druhy náhledů: náhled miniatur, náhled destičky a tabulkový náhled. První dva náhledy zobrazují snímky, teplotní mapy (barevné obdelníky reprezentují vybrané číselné hodnoty) a značení (v případě jamkových destiček). V tabulkovém náhledu jsou získané snímky spolu se všemi číselnými daty vyneseny do řádků tabulky. Poklikáním na libovolný snímek dojde k otevření příslušného ND2 snímku v plné velikosti. Filtrování, seskupování a statistické operace jsou uživateli plně k dispozici. Je také možné data shlukovat na základě parametrů (min/max/mean/ sum/SD) a rychle tak získat údaje o jednotlivých jamkách nebo filtrovat zobrazované snímky na základě matematických operací. Tlačítko analýzy pak umožňuje provést další analýzu získaných dat.

Jeden z mnoha náhledů výsledků jobu - Náhled miniatur (teplotní mapa)