Základní výzkum

  • Obsahuje veškeré funkce balíku Dokumentace a navíc:

  • Základní více-dimenzionální snímání (XY, Z, čas, multi-kanály),

  • Podpora motorizovaných periferií (stolky, měniče filtrů, inkubace),

  • Automatické měření, měření v rámci ROI (oblasti zájmu), počítání objektů,

  • Sešívání velkých obrazů,

  • Multi-kanálové zobrazení a časosběrné datasety.

Široká podpora hardware