EDF

  • Automatické snímání 3D povrchu s motorizovaným Z posuvem,

  • Snímání 3D povrchu s manuálním Z posuvem

  • Vizualizace 3D povrchu, možnost animace (otáčení), anaglyf pro zobrazení pomocí 3D brýlí

  • EDF (proostřování) v reálném čase

  • Rekonstrukce 3D povrchu z existujících Z-sekvencí