Analýza částic na filtru

Přednosti systému

filter particle analysis system image

Tato aplikace je určená pro vyhodnocování čistoty filtrů dle mezinárodních norem ISO 16232 a ISO 4406.

  • Mezi hlavní přednosti patří přesnost, stabilita, spolehlivost a reprodukovatelnost měření.

  • Měření a skenování je plně automaticky řízeno z PC.

  • Obsluha má v jakémkoliv okamžiku plnou kontrolu nad systémem, měření může kdykoli pozastavit a zkontrolovat měřené parametry a průběh detekce.

  • Obsluha systému je přehledná a jednoduchá.

  • Navíc lze využít pokročilé nástroje analýzy obrazu pro detailnější postupy nepředepsané normou, například posouvání stolku na největší detekované částice a jejich prozkoumání, rozšíření sady měřených parametrů a další.

  • Nerovnosti na filtru jsou korigovány pomocí několika metod ostření.

Analýza filtru

Systém Filters automaticky naskenuje a vyhodnotí zkoumané filtry. Měření probíhá v souladu s normou ISO 16232 respektive ISO 4406 a probíhá zpravidla ve třech krocích:

  1. Systém naskenuje celý filtr a uloží obraz na disk - proběhne tzv. virtualizace celého filtru.

  2. Obraz virtualizovaného (naskenovaného) filtru se otevře v softwaru a automaticky se proměří.

  3. O výsledku měření se vytvoří výstupní zpráva.

Fáze virtualizace a měření jsou na sobě nezávislé a mohou, pro optimální využítí hardware, probíhat na dvou různých počítačích. Virtualizovaný filtr je samozřejmě možné archivovat v elektronické podobě. Detekované částice je možné prohlédnout v přehledné galerii.

Reporty

Díky velké variabilitě nástroje pro vytváření zpráv lze výstupy měření dobře modifikovat pro různé účely, například zajistit soulad s vašimi podnikovými normami. Soulad s normami ISO je samozřejmostí.