Proměřování svarů

Pracovní postup

Modul je komfortním nástrojem pro měření jednotlivých parametrů svaru. Měření postupuje krok za krokem dle připraveného průvodce, k dispozici jsou postupy pro koutový, přeplátovaný a bodový svar. Další možné průvodce lze vytvořit i pro nestandardní a uživatelsky definované geometrie.

V průběhu měření se do obrazu zakreslují různé pomocné linie, kružnice, spojnice bodů apod., pomocné útvary po splnění své funkce mizí, čímž je zachována přehlednost. Kromě pevně daného měření pomocí průvodce lze cokoliv i samostatně proměřit pomocí obecných měřících nástrojů. Měření rozměrů lze rozšířit také o měření plochy ve 2D nebo velikosti vad.

Reporting

Po skončení měření modul vytváří zprávu (report). Ta obvykle obsahuje:

  • hlavičku obsahující informace o pracovišti, autorovi, atp.

  • vyhodnocený obraz případně doplněný o nákres geometrie

  • tabulku naměřených dat

  • volitelně může být připojeno automatické hodnocení, zda naměřené hodnoty vyhovují stanoveným limitům, či ne.

Zprávu lze ukládat v nativním formátu NIS-Elements (RPT) a / nebo jí exportovat do PDF či RTF. Výstup dat lze také propojit se šablonami pro MS Excel. Obrazy svarů lze v průběhu či po skončení měření uložit ve standardních obrazových formátech (TIF, JP2, BMP, JPG) nebo je zahrnout do reportu.

Ostatní vlastnosti

Organizátor obrazů

Součástí softwaru NIS-Elements je organizátor obrazů splňující základní požadavky na správu obrazů včetně třídění, vyhledávání dle parametrů atp. V systému lze nastavit uživatelům různé úrovně práv a zajistit tím vyšší bezpečnost elektronických dat. Po domluvě může být systém přizpůsoben potřebám zákazníka, aby spolupracovat s databázemi na bázi MS SQL, informačními systémy apod.

Nároky na snímací optiku

Pro snímání svarů vyhoví makrooptika nebo i běžný objektiv na stativu s osvětlením či stereomikroskop.