Betony

Metoda striktně respektuje Evropskou normu EN 480-11:2006 E. Na připravených vzorcích betonu (nabarvené, naleštěné s vyplněnými póry) je měřeno množství vzduchu v mikropórech pomocí traversní metody. To je měřítkem mrazuvzdornosti betonu. Náš systém je plně automatický a měření traversní metodou tím významně urychluje.

  • Histogram distribuce velikosti pórů

  • Celková délka travers

  • Celkový obsah vzduchu

  • Celkový počet měřených travers

  • Specifický obsah vzduchu

  • Stanovení Spacing faktoru betonu